• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 05

โรงเรียนเสริมสวยกุหลาบทิพย์

home

โรงเรียนเสริมสวยกุหลาบทิพย์เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2552 และประจำปีการศึกษา 2554

เป็นโรงเรียนเสริมสวยในเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในกลุ่มการสอนเสริมสวยในเชียงใหม่นี้
เปิดรับสมัครนักเรียน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนประกอบอาชีพได้ เราเน้นคุณภาพการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ ห้องเรียนปรับอากาศ  อุปกรณ์การเรียนทันสมัย ค่าเรียนลดถูกสุดๆ

สมัครเรียนวันนี้  ฟรี  มีอุปกรณ์การเรียนให้ใช้ฟรีตลอดหลักสูตร ติดต่อเรา โรงเรียนเสริมสวยในเชียงใหม่

ผู้สนใจที่ต้องการเรียนเทคนิคชั้นสูงหรือจะเรียนเป็นรายวิชาก็สามารถเลือกเรียนได้ เปิดสอนเวลา 9.00-15.30 น. และเวลา 17.00-20.00 น. สะดวกเวลาไหนเรียนเวลานั้น

ที่นี้โรงเรียนเสริมสวยกุหลาบทิพย์ เน้นคุณภาพการเสริมสวย ให้ผู้สนใจและผู้ใช้บริการพึงพอใจโรงเรียนเสริมสวยกุหลาบทิพย์ หน้าหลัก เกี่ยวกันเรา บริการ กิจกรรม ติดต่อเรา ไทย eng

พิธีมอบประกาศนียบัตร